Những ảnh hưởng của tảo lục Chlorella lên sức khỏe (Phần 1)

(Nguồn: “Thực phẩm chức năng – sức khỏe bền vững”, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật) a. Đối với sức khỏe tim mạch Tảo lục Chlorella rất giàu nguồn Chlorophyll (diệp lục) tự nhiên, tảo lục có cấu trúc tương tự như Haemoglobin. Nhưng khác với Haemoglobin ở chỗ Chlorophyll chứa Đọc tiếp…